22
October
2015
1224 views
อบรมครูพี่เลี้ยง และบรรณารักษ์

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการ และผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 22 ศูนย์ และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 14แห่ง โดยคุณวิบูลย์ นุชนิยม ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสร้างสรรค์ และการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือภาพ  เนื่องจากปฐมวัย (แรกเกิด- 6 ปี) เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยมีผลถึง 80% เมื่อเติบโตขึ้น พร้อมรณรงค์ให้ผู้ปกครองเล่านิทาน และอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจำ จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการดีทั้ง IQ, EQ และยังปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วย 

将双手和身体清洗干净,然后将身体擦干,赤裸上身丰胸产品。将按摩霜均匀地涂抹在乳房四周。将双手分别放在一侧乳房底部,从底部开始丰胸产品酒酿蛋,由下向上,由外向内推拿乳房,如此反复多次,至乳房微微发热即可。按照此方法坚持一段时间后丰胸食物,乳房下垂、扁平的问题将得到改善,长期坚持按摩,便可挺出丰满诱人的乳房丰胸方法