กองบรรณาธิการ นิตยสารฅนคิดบวก
บริษัท ไร้ท์ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ที่อยู่ : อาคารไร้ท์ โซลูชั่น ชั้น 3 เลขที่ 8 โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-183-5789 (Auto), 081-842-3008
โทรสาร : 02-183-5759